ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ИХ БРИТАНИ

ИХ БРИТАНИ

АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТТАЙ ЗУСЛАН 

ХУГАЦАА: 7 сарын 15-27
ТӨЛБӨР: 1,590USD
Шалгаруулалт: 4 сарын 15-21


Англи хэлний гүнзгийрүүлсэн 2 долоо хоногийн сургалт.


ШААРДЛАГА:

  • Хөтөлбөр эхлэхэд 13 нас хүрсэн, 17 нас хүрээгүй байх

  • Дунд сургуулийн сурагч байх 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ:

  • Сургалтууд маш чөлөөтэй байдлаар зохион байгуулагдана

  • Чөлөөт, спортын болон бусад хөгжилтэй, дурсамжит үйл ажиллагаа багтсан 

  • Өдөр бүр 4 цагийн ярианы бэлтгэл явагдана

  • 5 интеркултурал воркшоп

  • Лондон болон бусад хоттой танилцах аяллууд багтсан