Returnee's Corner


 
 

AFS-ийн Returnee та
энЭХҮҮ ФОРМ-ЫГ БӨГЛӨНӨ ҮҮ.

(RETURNEE - ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАН БУЦАЖ ИРСЭН ОРОЛЦОГЧ)


Мөн энэхүү 2 судалгааг сайн дурын үндсэн дээр бөглөж манай байгууллагын болон хөтөлбөрийн чанарыг сайжруулах тал дээр хувь нэмрээ оруулна уу. :) 

Манай Фейсбүүк хуудас-аар дамжуулан бусадтай хуваалцах хүсэлтэй байгаа зураг болон сэтгэгдэл байвал Фейсбүүк хуудсаар эсвэл мейл хаягаар явуулна уу. 
Бид дуртайяа хүлээж авах болно.