Хөтөлбөрийн агуулга, ач холбогдол

• Хөтөлбөрийн хугацаанд япон / итали айлд амьдарч, ахлах сургуульд суралцана

• Англи хэлнийхээ мэдлэгийг сайжруулахын зэрэгцээ тухайн улсынхаа хэлийг шинээр эзэмшинэ

• Тухайн улсын эртний баялаг түүх соёлоос суралцахаас гадна бусад гадаад орны хүүхдүүдтэй найз нөхөд болно

Үндсэн шаардлага

• Хөтөлбөр эхлэхэд 15 нас хүрсэн, 18 нас хүрээгүй байх

• Ахлах ангийн сурагч байх (Тухайн хөтөлбөр эхлэх оны 6 сард төгсөх/төгссөн сурагч байж болно)

• Англи хэлний суурь мэдлэгтэй байх 
(Тухайн улсын хэлний мэдлэгтэй бол сайн)