ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ШИНЭ ЗЕЛАНД

ШИНЭ ЗЕЛАНД

АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТТАЙ ЗУСЛАН 

ХУГАЦАА: 6.22-7.20
ТӨЛБӨР: 3,590USD
Шалгаруулалт: 4 САРЫН 14-21


Англи хэлний гүнзгийрүүлсэн 1 сарын сургалт.

ШААРДЛАГА:

  • Хөтөлбөр эхлэхэд 14 нас хүрсэн, 18.5 нас хүрээгүй байх

  • Дунд сургуулийн сурагч байх 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ:

  • Шинэ Зеландын түүх соёл, амьдралын хэв маягтай танилцангаа англи хэл сурна

  • Маори \ Киви соёлтой танилцах арга хэмжээ

  • Холливүдийн "Бөгжний эзэн" (Lord of the Rings) кино цувралын зураг авалтын байршилтай танилцах аялал