ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ГЕРМАН

ГЕРМАН

ЭКО ЗУСЛАН

1-р ээлж:

ХУГАЦАА: 7.6-7.21
ТӨЛБӨР: 2,950USD
Шалгаруулалт: 4 сарын 17-21

2-р ээлж:

ХУГАЦАА: 7.27-8.11
ТӨЛБӨР: 2,950USD
Шалгаруулалт: 4 сарын 17-5 сарын 15

Энэхүү 2 долоо хоногийн хугацаатай зусланд сурагчид шинэлэг, бүтээлч аргаар заагдах Тогтвортой хөгжлийн тухай гүнзгийрүүлсэн сургалтад хамрагдана. Тус зуслан нь 2 ээлжтэй бөгөөд сурагч аль нэг ээлжийг сонгон оролцоно.

ШААРДЛАГА:

  • Хөтөлбөр эхлэхэд 14 нас хүрсэн, 18 нас хүрээгүй байх

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ:

  • Тус зуслан нь Германы Бремен хотод байрладаг бөгөөд өдөр бүр эрчимтэй, маш сонирхолтой сургалтууд зохион байгуулагдана

  • Хөтөлбөрийн хугацаанд Берлин хоттой танилцах 2 хоногийн аялалд хамрагдана

  • Төрөл бүрийн дэлхий дулаарал, тогтвортой хөгжил болон ногоон хөгжилтэй хобоотой музей үзвэрүүд болон воркшопууд багтсанХолбоо барих: afs.mongolia@gmail.com