AFS нь дэлхийн 50 гаруй улсад албан ёсны салбартай
ахлах ангийн СУРАГЧ СОЛИЛЦООНЫ ХӨТӨЛБӨР хэрэгжүүлэгч
байгууллага юм.

 
ARAM LOGO trans.PNG
 

Манай байгууллага (ARAM) нь цаашид
Монголд AFS-ийн албан ёсны салбар байгуулах зорилгоор 
үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж буй байгууллага билээ.


ARAM - AFS Returnees Association of Mongolia

Бид одоогоор Япон, Итали руу хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг.

ЯПОН

1. ЖИЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

ХУГАЦАА: MAR - FEB
ТӨЛБӨР: 5,955USD

2. ХАГАС ЖИЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

ХУГАЦАА: MAR - AUG ; AUG - FEB
ТӨЛБӨР: 4,622USD

3. ЗУНЫ ХӨТӨЛБӨР

ХУГАЦАА: JUN - AUG
ТӨЛБӨР: 3,033USD

4. САРЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

ХУГАЦАА: OCT - NOV
ТӨЛБӨР: 1,250USD (ЗАМЫН ЗАРДАЛ БАГТСАН)

ИТАЛИ

1. ЖИЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 

ХУГАЦАА: SEP - JUL
ТӨЛБӨР: 4,790USD

2. ХАГАС ЖИЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

ХУГАЦАА: JAN - JUL
ТӨЛБӨР: 3,730USD

3. 3 САРЫН ХӨТӨЛБӨР

ХУГАЦАА: SEP - DEC
ТӨЛБӨР: 2,400USD

4. 2 САРЫН ХӨТӨЛБӨР

ХУГАЦАА: DEC - FEB
ТӨЛБӨР: 1,500USD

Манай хөтөлбөрүүдтэй 
энд дарЖ
дэлгэрэнгүй танилцана уу.